Uuendatud:
25/06/2018


Lapsevanemale

  • Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 23.07. - 19.08.2018.
  • Lapsevanem esitab lasteaiakoha taotlemiseks avalduse Jõgeva Vallavalitsuses. Taotlus esitada Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Suur tn 5 Jõgeva või saata e-postiga digiallkirjastatuna aadressile info@jogeva.ee. Täiendav info telefonil 776 6506.
             Jõgeva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. 
  • Jõgeva Linnavolikogu määrused 30.10.2014

              Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva linna lasteaedades
              Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva linna lasteaedades

  • Jõgeva Vallavolikogu määrused, mis hakkavad kehtima 01.09.2018a.
             Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades
             Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades

 

  • KOHAKASUTUSLEPINGUID saab sõlmida Lasteaias Rohutirts teisipäeviti kella 8.00-11.00-ni. Eelnevalt kokku leppida telefonil 7722931.

 

  • TOIDUKULU päevamaksumus alates 01.06.2013

             1,6-3-aastased      1,15 eur päevas, millest

             hommikusöök      0,26 eur
             lõunasöök            0,54 eur
             õhtuoode              0,35 eur

             3-7-aastased         1,54 eur päevas, millest

             hommikusöök      0,35 eur
             lõunasöök            0,73 eur
             õhtuoode              0,46 eur
            Alus: Jõgeva Lasteaed Rohutirts hoolekogu otsus 02.04.2013 pr nr 2 p 1;
            Jõgeva Lasteaed Rohutirts käskkiri 17.04.2013 nr 1-3/19

         
          Lapse kindlustamiseks toiduga lapse tagasituleku päeval peab lapsevanem rühma teavitama
           eelmisel  päeval hiljemalt kella 12.00-ks rühma e-maili või kontakttelefoni teel. 
           Avalduse toidukordade muutmiseks järgmisel kuul saab teha  lapsevanem rühmas, hiljemalt jooksva
           kuu 25.kuupäevaks vähemalt ühe kalendrikuuliseks perioodiks.